• ساعت : ۱۳:۵۱:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ 
انعقاد تفاهم نامه بین شركت پازارگاد و بانك ملت
عظيم ترين طرح اسكان و اقامت در صنعت پتروشيمي كشور در عسلويه اجرايي مي شود.
مديرعامل شركت عمليات غيرصنعتي پازارگاد در مراسم افتتاحيه نخستين نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه عسلویه در تأمین نیازهای عمومی و تخصصی ‏شرکت‌های پتروشیمی با اشاره به جايگاه صنعت پتروشمي منطقه پارس در عرصه اقتصاد و شكوفايي كشور از برنامه ريزي براي اجراي عظيم ترين طرح و پروژه اسكان حوزه كاركنان پتروشمي كشور در عسلويه خبر داد.

با انعقاد تفاهم نامه بين شركت پازارگاد و بانك ملت ؛

عظيم ترين طرح اسكان و اقامت در صنعت پتروشيمي كشور در عسلويه اجرايي مي شود.

مديرعامل شركت عمليات غيرصنعتي پازارگاد در مراسم افتتاحيه نخستين نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه عسلویه در تأمین نیازهای عمومی و تخصصی ‏شرکت‌های پتروشیمی با اشاره به جايگاه صنعت پتروشمي منطقه پارس در عرصه اقتصاد و شكوفايي كشور از برنامه ريزي براي اجراي عظيم ترين طرح و پروژه اسكان حوزه كاركنان پتروشمي كشور در عسلويه خبر داد.

دكتر حجت نظري افزود : با انعقاد تفاهم نامه اي بين شركت پازارگاد و بانك ملت  و اجراي اين پروژه ما شاهد ارايه بهترين خدمات پشتيباني به صنعت پتروشيمي ، ايجاد اشتغال براي جوانان منطقه و رونق اقتصادي منطقه در حوزه اسكان و گردشگري خواهيم بود.

وي تصريح كرد: اجراي اين پروژه عظيم،  با برآورد اعتبار هشت هزار ميليارد تومان، بمدت شش سال و در عسلويه استان بوشهر برنامه ريزي شده كه هم اينك مطالعات طرح در شركت پازارگاد در حال انجام و پس از طي فرايندهاي قانوني با همكاري سرمايه گذاران اجرايي خواهد شد.

مديرعامل شركت پازارگاد خاطرنشان ساخت: پشتيباني شركت پازارگاد و ارايه خدمات غيرصنعتي به جامعه صنعت با هدف تسهيل شرايط جهت فعاليت صنايع پتروشيمي در يكسال اخير با جديت و برنامه ريزي مطلوب تري ادامه داشته و ما در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات، افزايش رضايتمندي و توجهي جدي به ذي نفعان تمام تلاش خود را بكار گرفته ايم.

دبير كميته مسوليت اجتماعي شركتهاي تابعه شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس در عسلويه با اشاره به مهمترين دغدغه ها و مطالبات مردم و مسولين محلي از صنايع مستفر در منطقه، گفت: ساماندهي و افزايش ظرفيت اشتغال نيروهاي بومي در سطح منطقه ، از مهمترين مطالبات مردم و مسولين منطقه از صنعت است كه بايد در اين خصوص مانند ساير بخشها كه صنايع به ايفاي نقش خود در مسوليت اجتماعي مي پردازند، برنامه ريزي هاي لازم صورت گيرد.

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0