• ساعت : ۱۵:۳۵:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ 
جلسه شورای ورزش منطقه با حضور مسئولین و نمایندگان تام الاختیار ورزش شركت های پتروشیمی
جلسه شورای ورزش منطقه با حضور مسئولین و نمایندگان تام الاختیار ورزش شرکت های پتروشیمی
تدوین تقویم ورزشی ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ ؛ جلسه توجیهی در مورد استانداردهای کمی و کیفی برگزاری دوره های غواصی ؛ ‌چگونه بازگشایی اماکن ورزشی‌ و راه اندازی ورزش همگانی در قالب ایستگاه دوچرخه سواری در شهرک گلستان به بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید مسابقات ورزشی در قالب سه المپیاد در ماه های آبان / آذر ؛ دی و بهمن ( دهه فجر ) با رشته های مجاز و متناسب با  شیوه نامه های بهداشتی برگزار گردد . همچنین در مورد نحوه اجرای دوره های غواصی و بازگشایی اماکن ورزشی مقرر گردید کلاس  و دوره ها با توجه پتانسیل حال حاضر کلوپ غواصی بین شرکت های متقاضی سهمیه بندی گردد . 

به اطلاع می رساند جلسه شورای ورزش منطقه با حضور مسئولین و نمایندگان تام الاختیار ورزش شرکت های پتروشیمی مبین ؛ پارس ؛ مرجان ؛ آریاساسول ؛ مروارید ؛ آپادانا ؛ پروپیلن جم ؛ کاویان ؛ زاگرس و جم در مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ راس ساعت ۱۱ در سالن کنفرانس روابط عمومی هتل بمیزبانی امور ورزش شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد برگزار گردید . 
 این جلسه موضوعاتی با محوریت
 تدوین تقویم ورزشی ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰ ؛ جلسه توجیهی در مورد استانداردهای کمی و کیفی برگزاری دوره های غواصی ؛ ‌چگونه بازگشایی اماکن ورزشی‌ و راه اندازی ورزش همگانی در قالب ایستگاه دوچرخه سواری در شهرک گلستان به بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید مسابقات ورزشی در قالب سه المپیاد در ماه های آبان / آذر ؛ دی و بهمن ( دهه فجر ) با رشته های مجاز و متناسب با  شیوه نامه های بهداشتی برگزار گردد . همچنین در مورد نحوه اجرای دوره های غواصی و بازگشایی اماکن ورزشی مقرر گردید کلاس  و دوره ها با توجه پتانسیل حال حاضر کلوپ غواصی بین شرکت های متقاضی سهمیه بندی گردد . 
در خصوص بازگشایی و شروع بکار مجموعه ورزشی مقرر گردید از مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵تمام خدمات ارائه شده در اماکن ورزشی بصورت سانس های اختصاص یافته و در ساعت های در نظر گرفته شده با ظرفیت محدود با ارائه کارت واکسیناسیون نفرات در اختیار هر شرکت  بصورت مجزا قرار خواهد گیرد.و در  خصوص راه اندازی ایستگاه دوچرخه سواری جهت اشاعه ورزش همگانی در شهرک گلستان مقرر گردید  با توجه به موافقت هیئت امنا در این خصوص جلسه ای جداگانه با حضور هیئت امنای شهرک و مسئولین ورزش شرکت های ساکن در شهرک تصمیم گیری نهایی انجام گردد . 
با تشکر / امور ورزش عملیات غیر صنعتی پازارگاد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0