• ساعت : ۱۴:۲:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ 
جشن بزرگ آنلاین قربان
ويژه خانواده ها و كاركنان شركتهاي پازارگاد، دماوند انرژي عسلويه ، پارس ، جم ، هنگام
ميزبان شما هستيم در متنوع ترين جشن آنلاين عيد سعيد قربان

ميزبان شما هستيم در متنوع ترين جشن آنلاين ؛
🎷🎼🎻🎸 مروري بر موسيقي نواحي ايران و ملل
 برنامه هاي شاد كودكانه ( خاله شاهدونه و فتيله اي ها )
🎧🎤 هورش بند و محسن ابراهيم زاده
🎪🎪 شعبده بازي شاهرخ رضايي
🎤🎤🎤استنداپ كمدي ساسان كريمي و عباس رضا زاده

چهارشنبه و پنج شنبه ٣٠ و ٣١ تيرماه 

(( كميته روابط عمومي شركت هاي پتروشيمي منطقه پارس)

 

 

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0