• ساعت : ۱۱:۴۸:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ 
عید سعید قربان
تبریک عید قربان
عید قربان روز ثبوت و اثبات عشق و تسلیم اسـت. روزی کـه انسان در برابر معشوق هیچ بودن را می‌پذیرد. عید سر سپردگی و بندگی و رها شدن از خود و بـه خدا پیوستن اسـت. .

عید قربان روز ثبوت و اثبات عشق و تسلیم اسـت. روزی کـه انسان در برابر معشوق هیچ بودن را می‌پذیرد. عید سر سپردگی و بندگی و رها شدن از خود و بـه خدا پیوستن اسـت. .

 

جلوه‌گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت . . .

عید قربان، یعنى فدا کردن همه «عزیزها» در آستان «عزیزترین» و گذشتن از همه وابستگى ها به عشق مهربان ترین . .

خوشا «ذی‌الحجه» روز عید قربان / شروع داستان عشق و ایمان خواهی که تو را کعبه کند استقبال / مایی و منی را به منا قربان کن

جشن (تقرب) عاشقان حق مبارک

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0