• ساعت : ۱۱:۲۱:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ 
عرفات
روز عرفات
روز عرفات ، روز معرفت، روز زدودن قلب از غبار عصیان و روز خدا و خدایی شدن است.

لبیک که در دل عرفات است و منایم

لبیک که از خویش نمودند جدایم

لبیک که سر تا به قدم محو خدایم

لبیک که امروز ندانم به کجایم

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0