خبر تک خطی
رشد چشمگیر پازارگاد در سال 98 جلسه گزارش عملکرد شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد روز یکشنبه بیستم بهمن ماه با حضور مدیرعامل، مدیران، روسا، مسئولین و کارکنان این شرکت در سالن کنفرانس شرکت پازارگاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد در این جلسه عملکرد شرکت در سال 97 نسبت به سال 98 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .

در این گزارش روند روبه رشد شرکت و بهبود وضعیت اقتصادی آن در سال 98 نسبت به سال گذشته کاملاً مشهود بود.

ابراهیم یاسری مدیرعامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد روند فعالیت های این شرکت را در سال 98 روندی صعودی توصیف کرد و اظهار داشت :«خوشبختانه فعالیت های شرکت در تمامی سطوح روند رو به رشدی داشته است و ما امیدواریم که این روند در سال آینده نیز با شتاب بیشتری ادامه داشته باشد.

دکتر یاسری ادامه داد:« درجلساتی که داشتیم سعی کردیم تمام روزنه هایی که می توانست باعث هدر رفت هزینه های شرکت باشد را شناسایی و از آن برای بهبود شرایط اقتصادی استفاده کنیم.»

مدیرعامل پازارگاد، تخفیف های بدهی ها، کاهش نیروهای بازنشسته، واگذاری دهکده امید بوشهر و ... را از عوامل مهم روند روبه رشد شرکت دانست.»