پنجشنبه 14 اسفند 1399   20:17:20
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: پیوند ها ::
                                                                                                                 


ارتباط با کمیته فنی بازرگانی و دبیرکمیسیون مناقصات 
                                                                                               

شماره تلفن: 2668-3729-077


دبیر کمیسیون مناقصات : عبدالمحمد حاجیان 
 
پست الکترونیکی : 
tenders@pazargad.org

شماره تلفن: 4- 3201 – 732 3-077

داخلی 6212 - 6214

شماره تلفاکس: 2647- 729 3- 077
  برجسب پاکتها


 لطفا" برچسب پاکتهای "الف"، "ب" و "ج" مطابق
فایل پیوست که در بخش فرمهای برچسبپاکتها قابل
دریافت میباشد روی پاکتهای مربوطه چسبانده شود.                 
فرمهای مناقصات

فرمهای برچسب پاکتها

برای دریافت فرمهای برچسب پاکتها اینجا کلیک نمائید. فایلها بصورت فایل ZIP  می باشند ، برای باز کردن آنها از نرم آفزار Win rar استفاده نمائید.

اطلاعیه مناقصات
آرشیو
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.