سه شنبه 22 آبان 1397   02:02:11
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: پیوند ها ::
                                                                                                                 


ارتباط با کمیته فنی و دبیرکمیسیون مناقصات 
                                                                                               
دبیر کمیسیون مناقصات : محمد انجو   
    
پست الکترونیکی : 
tenders@pazargad.org

شماره تلفن: 4- 3201 – 732 3-077

داخلی 212 - 214

شماره تلفاکس: 2647- 729 3- 077
  برجسب پاکتها


 لطفا" برچسب پاکتهای "الف"، "ب" و "ج" مطابق
فایل پیوست که در بخش فرمهای برچسبپاکتها قابل
دریافت میباشد روی پاکتهای مربوطه چسبانده شود.                 
فرمهای مناقصات

فرمهای برچسب پاکتها

برای دریافت فرمهای برچسب پاکتها اینجا کلیک نمائید. فایلها بصورت فایل ZIP  می باشند ، برای باز کردن آنها از نرم آفزار Win rar استفاده نمائید.

اطلاعیه مناقصات
آرشیو
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.