سه شنبه 30 مهر 1398   23:22:32
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: پیوند ها ::
درباره شرکت
درباره شرکت پازارگاد
 • تاریخچه

 • شرکت سهامی پتروشیمی ایران (سهامی عام) در سال 1338 تحت شماره 7085 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. در سال 1344 نام شرکت به شرکت شیمیایی پازارگاد (سهامی عام) تغییر نمود و پس از تغییرات متعدد در مالکیت شرکت در آذرماه 1374 مالکیت 100% سهام شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار گردید. در جهت نیل به اهداف و برنامه های پیش بینی شده شرکت ملی صنایع پتروشیمی کارخانه شرکت شیمیایی پازارگاد به شرکت پتروشیمی آبادان واگذار و از تاریخ 1375/5/31 فعالیت شرکت متوقف گردید. بنابر تصمیم متخذه در مجامع عمومی فوق العاده مورخ 1381/4/4 و 1381/7/23 نام ونوع به شرکت خدماتی پازارگاد (سهامی خاص) تغییر و همچنین مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ 1381/4/31 فعالیت شرکت مجدداً از تاریخ 1381/5/1 شروع گردید. و درجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/11/27 نام شرکت به عملیات غیرصنعتی پازارگاد (سهامی خاص) تغییر یافته و در روزنامه رسمی شماره 17506 مورخ 1384/1/18 آگهی تغییرات درج گردیده و محل فعالیت شرکت واقع در عسلویه است.
 • مجوز تاسیس شرکت: وزارت صنایع و معادن                            
 • مورخ : 1339/2/11
 • تاریخ تاسیس شرکت :  1339/2/11                                      
 • شماره ثبت :7085
 • شماره و تاریخ پروانه بهره برداری :49549/ 203/38      
 • تاریخ بهره برداری : 1342/12/10

 • موضوع فعالیت
 • موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 3 اساسنامه شرکت عبارت از " اداره امور عملیات غیرصنعتی صنایع پتروشیمی شامل منازل سازمانی، تاسیسات شهری شرکتهای وابسته به صنایع پتروشیمی، توسعه و ایجاد تاسیسات مورد نیاز درارتباط با موارد بالا، ارائه خدمات به صنایع پتروشیمی شامل خدمات اداری، اجتماعی، رفاهی، بهداشتی و نظایر آن و انجام عملیات بازرگانی و تدارکاتی درارتباط با فعالیت شرکت و انجام هرگونه عملیات بازرگانی مجاز" می باشد.

 •  بیانیه ماموریت  
 • ما برآنیم با استعانت از حضرت حق و تکیه بر نیروی انسانی کارآمد از طریق به­کارگیری مدیریت علمی، فن­آوری روز، ارتباط اثربخش با ذینفعان، صیانت از محیط زیست و سودآوری پایدار، خدمات غیرصنعتی را به نحو مطلوبی به جامعه ارائه نماییم.

 • چشم انداز
 • پیشرو در ارائه خدمات غیرصنعتی با سودآوری پایدار

 • ارزش‌های بنیادین
 • همت متفکرانه، خدمت صادقانه، افتخار جاودانه

 • ارزش‌های حرفه ای
 • صیانت از محیط زیست، صیانت از کرامت انسانی، مشتری مداری، رشد و یادگیری، صداقت، آراستگی، مسئولیت پذیری 

 • اهداف کلان

  • افزایش سودآوری پایدار
  • افزایش درآمد
  • بهینه سازی قیمت تمام شده
  • کسب سهم بازار پیشرو

  استراتژی ها

• توسعه مالکیت زیرساخت ها با سرمایه گذاری مشترک
• توسعه بازارهای جدید و خدمات نوآورانه یکپارچه
• برندسازی و ارتقا شهرت سازمان
• بکارگیری فراگیر سیستم های مکانیزه پشتیبان خدمات برای مدیریت بهای تمام شده
• هدفمندی مسئولیت های اجتماعی

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.