پنجشنبه 10 مهر 1399   04:25:58
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: پیوند ها ::
ارائه خدمات آموزشی

ارائه خدمات آموزشی


منطق انتخاب رویکرد

  • براساس استاندارد ISO9001:2008، و دستورالعمل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس.فرایند تعریف شده  در راستای رویکرد 

  •  طراحی، استقرار و نگهداری سیستمی به منظور آموزش پرسنل سازمان در راستای ارتقاء صلاحیت های جاری و دستیابی به صلاحیت استاندارد به منظور انجام اثر بخش فعالیتها و فرآیندهای تعریف شده سازمان می باشد. فرم شماره 21/PRبر نیازهای ذینفعان

  • بر نیازهای کارکنان(توسعه توانمندی) متمرکز است.پشتیبانی از استراتژی

  • رقابتی سازی خدمات موجود شرکت از طریق بهبود کیفیت خدمات و قابلیت‌های آن.
  • افزایش حاشیه سود شرکت از طریق بهره‌گیری از رویکردهای بهره‌وری در بخش‌های عملیاتی.
ارتباط با دیگر رویکرد ها

  • با رویکردهایی همچون تشویق ، ارتقاء در ارتباط می باشد.نواحی اجرای رویکرد

  • کلیه پرسنل جدید الاستخدام ، رسمی و قراردادی و پیمانکارانی که به نوعی فعالیتشان بر کیفیت محصول/ خدمات، پیامدهای بارز زیست محیطی، بهداشت حرفه ای و ایمنی محل کار در حیطه فعالیت شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد اثر گذار است.نظام مند بودن

  • این رویکرد طبق برنامه زمانبندی در فرمهای 30fr تهیه گردیده و  اجرا می شودیادگیری و خلاقیت

  • پیاده سازی برنامه های جامع آموزشی باعث توزیع دانش بین کارکنان شده و موجب یادگیری بیشتر می شود و فضای سازمان را جهت خلق ایده های جدید آماده می کند.بهره وری و نوآوری

  • آموزش موجب خلق ایده های نو می شود. که تجارب افراد نسبت به فرآیند کاری خود و آشنایی با شرایط کاری منطقه باعث نوآوری هایی و کاربردی شدن ایده ها می شود .
خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.