پنجشنبه 10 مهر 1399   04:43:57
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: پیوند ها ::
امور فرهنگی
امور خدمات رفاهی و فرهنگی

1- امور خدمات رفاهی و فرهنگی: شامل مدیریت و راهبری میهمانسراهای شرکت جهت اسکان و پذیرایی کارکنان و میهمانان شرکت‌های پتروشیمی منطقه پارس، امور کمپ‌های مسکونی شامل نگهداشت و مدیریت و راهبری آنها، اداره رستوران‌ها، امور فرهنگی و آموزشی شامل: مجموعه های فرهنگی، ورزشی، امورمسافرت، حمل و نقل هوایی، خدمات درمانی و امور مطالعات اجتماعی. 

2- واحد امور فرهنگی و مطالعات اجتماعی

امورمطالعات اجتماعی، زیرمجموعه امورفرهنگی وآموزشی پازارگاد است و ازسال 1383 فعالیت خود را درکمپ موقت شروع کرده است. این امور به کلیه نیروهای پیمانکاری وقراردادی بدو استخدام به آموزش مهارت های زندگی وپیشگیری ازآسیب های اجتماعی می پردازد. همچنین این اموردرشهرک پردیس، شهرک ولیعصر و کمپ های کارگری به صورت فعال مشغول به فعالیت بوده، ازمشاورین توانمند، جهت ارایه مشاوره به خانواده هاو کارکنان استفاده می کند.  

خانه | بازگشت |
Guest (PortalGuest)


Powered By Sigma ITID.